Zen coaching

Zen coaching jest połączeniem nowoczesnej metody zwanej coachingiem z prastarym i ponadczasowym Zen.

Polega na głębokim, pełnym szacunku i wsparcia słuchaniu, stosowaniu prostych technik i zadawaniu specjalnie skonstruowanych pytań, które mają na celu pomóc klientowi w rozpoznaniu jego własnej prawdy, dotarciu do własnych odpowiedzi i dokonaniu własnego wyboru. Zen coaching pomaga również w nawiązaniu kontaktu z samym sobą poprzez nawiązanie kontaktu z własnymi uczuciami, potrzebami i pragnieniami a także z wewnętrznymi zasobami potrzebnymi do ich realizacji w świecie zewnętrznym.

Zen coaching wolny jest od oceniania, diagnozowania i krytyki. Wierzy w twój potencjał i nie próbuje cię naprawiać ani zmieniać. Zakłada, że ty sam wiesz, co jest dla ciebie najlepsze i prowadzi cię tak, abyś nawiązał kontakt ze źródłem własnej, wewnętrznej mądrości. Proces Zen coachingu rozwija się zgodnie z twoim rytmem i nie stosuje żadnych form nacisku. Pozwala byś sam decydował jak głęboko chcesz zbadać swoje ograniczenia i swoje możliwości. Oparty jest na komunikacji bez przemocy i uczy Cię takiej komunikacji w stosunku do samego siebie. Korzyści

Sesja Zen coachingu trwa 1 godzinę. Dla osiągnięcia bardziej wymiernych efektów zaleca się skorzystanie z pakietu 10 sesji przeprowadzanych w odstępach 1 do 2 tygodni. Możliwe są również mniejsze pakiety oraz sesje pojedyncze w zależności od indywidualnych potrzeb. Osoby, które chcą pracować intensywniej mogą połączyć Zen coaching z sesjami masażu dźwiękiem (do wyboru