Stress

Uten stress kan ikke mennesket leve. Stress er en helt normal biologisk prosess. Det er naturlig kroppslige svar på fysiske og psykologiske utfordringer. Alt som skjer oss er faktisk mer eller mindre stressende. Denne viktige mekanismen sørger for at vi er påpasselige og rede til å møte utfordringer. Stress er altså nødvendig for å overleve, men den kan også ødelegge oss. Ja, stress kan ta livet av oss.

Konstant stress

Stress i seg selv kunne altså være en velsignelse for mennesket, men når vi eksponerer oss for konstant stress blir den vår bane. Konstant stress – hvis vi ikke gjør noe med det – skader oss og lagres i kroppen på en rekke usunne måter. Derimot kan stress i passe mengder nærmest være behagelig og vi kan vokse på det. Farten i livet får oss å føle oss levende, og vi føler mestring når vi håndterer forandringene. Om stresset skal ha en positiv virkning krever det imidlertid at vi får tilstrekkelig med hvile og avslapping. Hvis vi ikke kan håndtere det men blir konstant stresset kan det få fatale konsekvenser. Noen mennesker har dødd fra ekstremt og langvarig stress. Kroppene deres har plutselig kollapset under presset. Hvis vi utsetter oss selv for konstant stress, uten å løse det opp, er kroppen satt i en lignende prosess som den med dødelig utgang – selv om det går langsommere for de fleste av oss.

Kroppslige reaksjoner

Stress skaper fysiologiske reaksjoner i kroppen. Det er forbundet med mye følelser, høy puls og høyt blodtrykk, rask pust, høyt blodsukker, spente muskler, og stresset leder også til mange andre symptomer som langsomt (eller raskt) frarøver kroppen dens energi. Dette leder til sykdom og helseplager.

Å håndtere stress

Moderne forskning viser at for mye stress, uten praktisk kunnskap om hvordan man håndterer det, er en av hovedgrunnene til sykdom og psykologiske problemer i Vesten i dag. Tidsklemma og alt stresset som følger rundt den er blitt til de flestes måte å være på. Tidspress og konkurranse er blitt til regelen heller enn unntaket i livet. Vi eksponeres også for enorme mengder med informasjon. Det ligger i tidsånden å konstant strebe etter noe, å være urolig for framtiden og å dvele ved ens tidligere mistak og vanskelige opplevelser. Vi tar på oss ansvar for ting vi ikke har makt over, og der det er mulig å gjøre en innsats er det lett å la den dårlige samvittigheten spille konstant mot oss. Vi ønsker å bli perfekte, bedre, viktigere og visere. Vi er skåningsløse mot vår egen svakhet og sårbarhet og vi krever for mye av oss selv. Egentlig trenger vi jo bare tid, forståelse, kjærlighet og aksept. Det er kun når vi slapper av og tillater oss å være som vi er – uten masker og kunstige krav – at vi kan gi slipp på den spenningen og det stresset som har samlet seg opp i oss over mange år.

Vi trenger å ta avslapping på alvor nå. Les gjerne mer om hva avslapping er her.