Behandlingen

Kjekt å vite

En lydbehandling varer i en time. Du bør ha ledige og behagelig klær og sokker. Du kommer til å ligge på en madrass med tepper over deg slik at du kan føle deg varm og trygg.

Hva skjer så?

Jeg plasserer syngeboller på ulike plasser av kroppen din. Så slår jeg lett på bollene med trommestikker kledt med filt – som du ser på videoen lenger opp. Jeg kan dessuten bruke en gong for å arbeide med auraen din. Jeg bruker også stemmegafler og klokker. Instrumentene gir fra seg vakre og avslappende vibrasjoner, og etter noen få minutter begynner du å vibrere med lyden og opplever en behagelig måte å gi slipp på spenninger. Når du slipper inn lyden helt og fullt begynner du å føle kompleksiteten og rikdommen av de harmoniske tonene. Din kropp og organene kan så gjøre et eget valg blant hele det brede spektrumet av lyd. Du kan bli overrasket av hvordan din kropp responderer på behandlingen fordi lyden kan åpne deg for helt nye erfaringer. Du vil sannsynligvis føle at noen deler av kroppen svinger helt og fullt sammen med tonene fra instrumentene, mens andre deler er blokkerte sånn at lyden ikke når inn. Måten du erfarer vibrasjonene på ulike plasser i kroppen forteller noe om ditt velbefinnende i disse delene. På sikt vil kroppen gi etter for utsvingningen gjennom instrumentene, og opprinnelig harmoni og orden vil bli gjenopprettet i kroppen din. Hele deg vil da kunne vibrere, og denne behagelige og avslappende bevegelsen vil kunne påminne deg om din sanne opprinnelse. Din grunnleggende tillit og trygghet vil våkne på ny. Deretter kan du gi slipp, finne dyp avslapning og du kan til og med gå inn i transe. Et slikt øyeblikk kan være meget verdifullt for deg. Uten selvkontroll kan du oppleve en fullstendig hengivelse til eksistensen. Når dette skjer kan du slippe all spenning og tillate deg selv å bare være, for helt og fullt å nyte lydens helende kraft.