Lydterapi

Lydterapi gir ny bevissthet for kropp og sjel. En behandling er en behagelig og trygg måte stimulere kroppens selv-helende evner. Terapien setter oss i dyp avspenning, den oppløser stress, harde energier, blokkeringer og smerte. Lydterapi kan brukes for nærmest alle problemer, særlig de som har å gjøre med stress. Hvis terapien brukes som støtte til psykoterapi, medisinsk behandling eller fysioterapi kan den forbedre effekten av den andre behandlingen og gjøre deg frisk raskere.

Bakgrunn

Fra tidenes begynnelse har lyd hatt spesielle funksjoner i menneskets liv. Noen sier at musikken kom før talen. Vi har alltid hatt en forestilling om at lyd kan trøste og hele. Nærmest alle kulturer og religioner nevner lyd som noe av det som var med på å forme og skape universet. I Bibelen står det skrevet ”I begynnelsen var Ordet”. For hinduene begynte altets skapelse med ”Nada” – urtonen. Når de sier ”Nada Brahma”, betyr det at ”Verden er lyd”. De tror den ble skapt av lyd og harmoniske prinsipper, nettopp som i musikken.

Himalayiske kulturer har også en urgammel tone, nemlig det hellige mantraet OM, som symboliserer den første vibrasjonen. Grekerne skrev også om himmellegemenes lyder, og om hvordan de sammen dannet sfærenes harmoni. For dem var alle fysiske former manifestasjoner av musikalske prinsipper.

Sjamaner, medisinmenn og prester i all verdens kulturer bruker rytmisk musikk, sang og mantras i rituelle heleprosesser. De aller eldste vediske tekstene, som ble skrevet i India for 3-5000 år siden, beskriver en velutviklet legekunst som var basert på lydens kraft.

Nåtidig bruk av lydterapi

Lydterapien som jeg praktiserer baseres på denne eldgamle kunnskapen om lydens helende kraft. Den kom til Europa på 1980-tallet gjennom ingeniøren Peter Hess. Han var ikke bare fasinert av energi slik man kunne forvente at en ingeniør skulle tenke om den, men han ønsket også å lære om hvordan energier strømmer i menneskekroppen. På en reise i Nepal oppdaget han lydens helende kraft.

Metoden kalles lydmassasje. Den bruker syngeboller og gonger enten i direkte kontakt med kroppen eller på litt avstand. I løpet av terapien frembringer de gamle instrumentene et rikt spekter av toner som trenger dypt inn i kroppen og masserer hver celle. Spente, blokkerte celler og vev blir satt i konstant vibrasjon. Problemer, spenninger, tvil, redsel og usikkerhet som har samlet seg opp i løpet av mange år kan slippe taket med hjelp av lydmassasje.

Hvordan det heler

Det tar vanligvis ikke mer enn noen få minutter av behandlingen før kroppen naturlig begynner å vibrere med lydene. Ny vital energi får dermed begynne å strømme fritt og uanstrengt. Etter 45-60 minutter av behandling blir hele menneskekroppen stemt som et instrument og den kan vibrere i skjønn harmoni. Sinnet blir klart og følelsene stabile. Grunnleggende fred, harmoni og følelser av trygghet og glede kommer tilbake til oss på alle plan. Dette gjør vår intuisjon tydeligere og kreativiteten sterkere. Vi blir sunnere og sterkere, og er bedre i stand til å møte både hverdagsbekymringer og nyte livets alle øyeblikk.

Hvis du blir nysgjerrig på lydmassasje er det rikelig med informasjon om behandlingsformen her på mine hjemmesider. Den beste opplevelsen får du imidlertid gjennom å selv erfare den. Ta kontakt nå for å booke en time!